Meest gestelde vragen

Hieronder de meest gestelde vragen over hypnose. Mocht je vraag over hypnose er niet tussen staan, neem dan contact op via het contactformulier.

Frequently asked questions

Wat is hypnose?


Door de showhypnose hebben veel mensen een verkeerd beeld bij wat hypnose is. Het is niets anders dan een opperste staat van concentratie. Een methode die al honderden jaren gebruikt wordt om mensen te behandelen. Dagdromen of een heel stuk autorijden en denken “huh ben ik hier al?”, allemaal voorbeelden van hypnose. Hypnose is geen slaap, je bent volledig bij bewust zijn en hoort alles.
Hoe werkt hypnose?


Hypnose werkt alleen als jij dat wilt. Elke vorm van hypnose is zelfhypnose, ik ben alleen je gids. Jij bepaalt zelf wat er gebeurt. Door je open te stellen voor hypnose krijg je direct contact met je onderbewustzijn. In dit onderbewustzijn is alles opgeslagen wat je ooit hebt meegemaakt. Hierin zijn ook je patronen en gewoontes opgeslagen, zowel goed als slecht. Door het bewustzijn te ontspannen, krijg ik toegang tot je onderbewustzijn en kunnen suggesties tot verandering worden opgeslagen. Deze veranderingen worden als waar aangenomen door je onderbewustzijn. Omdat jij in controle bent, bepaal jij welke suggesties je wilt aannemen.
Kan ik gehypnotiseerd worden?


Bijna iedereen is te hypnotiseren, zo’n 97% van de mensen. Zonder het te weten, ga je dagelijks een aantal keer onder hypnose. Als je goed kunt concentreren en bereid bent om instructies op te volgen ben je hypnotiseerbaar. Ik begeleid je in dit proces maar uiteindelijk doe je het zelf. Als je niet gehypnotiseerd wilt worden, zal dat ook niet lukken. Als je bang bent voor hypnose, bespreek dat dan, ik kan je alles duidelijk uitleggen.
Hoe voelt hypnose?


Tijdens de hypnose kun je alles horen en bij een lichte hypnose ook alles voelen. Bij een diepe hypnose voel je vrijwel niets meer, deze vorm wordt o.a. gebruikt bij operaties.
Is hypnose eng?


Nee, hypnose is absoluut niet eng, je hoort alles en je bent heerlijk ontspannen. Jij bepaalt wat er gebeurt. Een hypnotiseur kan alleen dingen veranderen die jij wilt.
Wie heeft de controle tijdens de hypnose?


Jij. Je blijft altijd zelf beslissen. Alleen de suggesties die jij aanvaaardt, worden in je onderbewustzijn opgeslagen. Deze suggesties zullen bijdragen aan je doelen.
Kan ik in hypnose blijven hangen?


Nee, dat is niet mogelijk. Na de sessie breng ik je terug uit de hypnose. Zelf kun je op elk moment uit hypnose komen wanneer jij dat wilt.
Hoeveel sessies heb ik nodig?


Vaak is één sessie al voldoende om je doelen te bereiken. In sommige gevallen is het beter om 1 of 2 extra sessies te doen. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg.
Werkt hypnose altijd?


Hypnose werkt net als andere therapieën of medicijnen niet voor iedereen. Gelukkig komt dit bij hypnose niet zo vaak voor. Je wordt goed voorbereid op de sessie zodat de slagingskans optimaal is.
Als je met hypnose zoveel kunt, waarom doet niet iedereen dat dan?


Door showhypnose hebben veel mensen een vreemd beeld bij hypnose, Dat is heel jammer. Een goed uitgevoerde hypnose is een zeer krachtig middel om gewenste veranderingen aan te brengen.
Hoe lang duurt een sessie?


De sessie begint met een intakegesprek waarin we je doelen en verwachtingen bespreken en uitleg geven over hypnose. Daarna volgt de daadwerkelijke hypnose. Alles bij elkaar zal dit ongeveer een uur in beslag nemen.
Moet ik altijd een oorzaak opgeven?


Nee dat hoeft niet, wel moet je je doelen helder kunnen formuleren. Je doelen worden als suggesties meegegeven aan je onderbewustzijn om de verandering in gang te zetten.
Heb ik gelijk na de sessie resultaat?


Vaak wel, bij sommige complexere veranderingen kan het zijn dat je onderbewustzijn even op zoek moet naar de juiste aanpak.
Zijn de veranderingen blijvend?


In veruit de meeste gevallen wel.
Kan ik na de sessie zelf autorijden?


Ook al ben je heerlijk ontspannen na de sessie, je brein is helemaal alert.
Privacy wetgeving


Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden

 • Voor het aanspreken met de juiste titel

 • Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan

 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen

 • Om elektronische bevestingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen

 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling - Om onze administratie te kunnen voeren

 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten

 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze administratie

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen:

Jouw toestemming.

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":

 • De behandeling met directe hypnose te kunnen afstemmen op het individu.

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

 • Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland

 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.

 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties.

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

SOORT GEGEVENS BEWAARTERMIJN

Klantgegevens (NAW gegevens, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummers, reden van de afspraak) Tot 1 jaar na de laatste afspraak. Indien de wet een andere bewaarplicht voorschrijft, wordt deze gehandhaafd.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 5 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Correspondentie: Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 1 jaar daarna.

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;

 • om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;

 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;

 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;

 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen;

 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten "beperken";

 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;

 • om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;

 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;

 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Locatie

 

HAPPYHYPNO HAARLEM NOORD HOLLAND

Contact

Gedempte Oude Gracht 54 B

2011 GS Haarlem

Email: info@happyhypno.nl

Tel: 06-53704302

KvK 34286519

BTW 818649057L02

© 2023 by Nick Erickson Physiotherapy. Proudly created with Wix.com